Zapraszamy do zgłaszania przypadków klinicznych i plakatów do 31.07.2022

Organizatorzy zastrzegają prawo wyboru tematów, które miałyby zostać wygłoszone podczas konferencji.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Zapraszamy do udziału w V Konferencji Naukowo – Szkoleniowej OCT w Okulistyce NOWE TERAPIE, która odbędzie się w dniach 30 września do 1 października 2022 roku w Bydgoszczy, w HOTELU HOLIDAY INN. Będą to dwa dni wykładów dotyczących różnych aspektów zastosowania techniki OCT w praktyce klinicznej.  Chcielibyśmy pogodzić aspekty praktyczne z przedstawieniem najnowszych osiągnięć naukowych dotyczących diagnostyki i leczenia chorób oczu z wykorzystaniem OCT. Wykładowcy podzielą się z Państwem doświadczeniem i praktycznymi wskazówkami. Znajdziemy również czas na żywe dyskusje

Tematami przewodnimi konferencji będą:
1. Nowe terapie chorób plamki.

2. Sztuczna inteligencja w diagnostyce chorób oczu.
3. Obrazowanie OCT przedniego i tylnego odcinka oka w jaskrze.
4. OCT w chirurgii plamki.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
prof. dr hab. Jakub J. Kałużny i prof. dr hab. Bartłomiej J. Kałużny

 

PROGRAM | TEMATY | SESJE | KURSY

 

 

 

 

See the invisible – the quest of imaging vitreous

J. Sebag, MD, FACS, FRCOphth, FARVO
Senior Research Scientist, Doheny Eye Institute, UCLA
Professor of Clinical Ophthalmology, Stein Eye Institute,
Geffen School of Medicine, UCLA
Founding Director, VMR Institute for Vitreous Macula Retina

A graduate of the Bronx High School of Science, Columbia, and Harvard, Dr. Sebag is considered a world-leading authority on vitreous (www.VMRinstitute.com).  At present, he is Senior research Scientost at the Doheny Eye Institute in Pasadena and Professor of Clinical Ophthalmology at UCLA in Los Angeles, California. As of 2022, Dr. Sebag has authored 248 academic publications and delivered an equal number of lectures on various aspects of vitreo-retinal health and disease. His Google Schoolar H-index = 53. A 1983-84 fellow of the John Simon Guggenheim Foundation and currently a fellow of the American College of Surgeons and the Royal College of Ophthalmologists (UK), Dr. Sebag has delivered 68 named and invited lectures throughout the world, including the 2019 Inaugural Robert Machemer Keynote lecture to the European Society of Ophthalmology [www.VMRinstitute.com/video-library/]. He has also recorded 2 lectures for the Henry Stewart Talks, based in England. In 2005, Dr. Sebag was inducted as a member of the venerable and prestigious American Ophthalmological Society, chairing the program committee in 2016. In 2010, Dr. Sebag was selected as a Fellow of ARVO, the world’s premier eye research organization. He has received more than 2 dozen awards from national and international organizations, including the American Academy of Ophthalmology who accorded Dr. Sebag the Senior Career Achievement Award in 2018. Dedicated to advancing our understanding and management of vitreous, Dr. Sebag has conducted research in this area since 1978 and recently published a 925-page book addressing the role of vitreous in health & disease that has had 173,000 downloads to date:  https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4939-1086-1 

 RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 

PIĄTEK, 30.09.2022 SOBOTA, 01.10.2022

11:00 – 11:45

SESJA I 

Otwarcie konferencji

Wykład wprowadzający

9:00-10:00

SESJA VI

OCT w diagnostyce i leczeniu Centralnej Surowiczej Chorioretinopatii

11:45 – 12:00

PRZERWA KAWOWA

10:00-10:15

PRZERWA KAWOWA

12:00 – 13:00

SESJA II

OCT w obrazowaniu przedniego odcinka

10:15 – 11:30

SESJA VII

OCT w diagnostyce i leczeniu AMD, DME oraz innych chorób plamki

13:00 – 13:15

PRZERWA KAWOWA

11:30 – 11:45

PRZERWA KAWOWA

13:15 – 14:25

SESJA III

OCT w jaskrze

11:45-13:00

SESJA VIII

OCT w onkologii okulistycznej oraz okulistyce dziecięcej. Varia

14:25 – 15:05

LUNCH

13:00 – 13:15

PRZERWA KAWOWA

15:05 – 16:25

SESJA IV

Nowe terapie chorób plamki. OCT w chirurgii plamki

13:15 – 14:30

SESJA IX

Przypadki kliniczne

16:25 – 16:40

PRZERWA KAWOWA

14:30 – 15:30

LUNCH

16:40 – 18:15

SESJA V

Postępy naukowe w zakresie wykorzystania OCT
w diagnostyce okulistycznej

 

 

KURS 1

„Zastrzyk wiedzy” czyli praktyczny kurs iniekcji doszklistkowych

HARMONOGRAM KURSU:

1. Prezentacja i omówienie zakresu niezbędnego instrumentarium dla wykonania iniekcji
doszklistkowej;
2. Ćwiczenie techniki bezpiecznego nabierania leku do strzykawki dla wykonania iniekcji
doszklistkowej;
3. Praktyczne wykorzystanie specjalistycznych obłożeń jednorazowych do wykonania
zabiegu iniekcji doszklistkowych;
4. Praktyczne ćwiczenie wykonania iniekcji doszklistkowej z uwzględnieniem miejsca
wkłucia, kąta pochylenia osi strzykawki oraz zabezpieczenia miejsca wkłucia pod kątem
możliwości wystąpienia infekcji wtórnej;
5. Prezentacja dostępnych sposobów zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta poprzez
wykorzystanie stanowisk ze sterylną strefą strumienia powietrza laminarnego (stolików
Operio Mobile);
6. Omówienie głównych założeń dla ustawieni a wyposażenia pokoju zabiegowego oraz ruchu
pacjentów i personelu medycznego w trakcie realizacji zabiegów injekcji doszklistkowych.

 

 

Szanowni Państwo, Koledzy i Koleżanki,

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w V Konferencji Naukowo- Szkoleniowej OCT w Okulistyce NOWE TERAPIE, w terminie 30.09-01.10.2022r. Organizatorzy zachęcają do zgłaszania prac do sesji plakatowej do dnia 31.07.2022r.

Autorzy trzech wyróżnionych prac zostaną poproszeni o przedstawienie przypadków podczas konferencji.

Formularz zgłoszeniowy streszczenia:

 1. Tytuł streszczenia PL:
 2. Tytuł streszczenia EN:
 3. Autorzy (imię, nazwisko, afiliacja):
 4. Autor prezentujący:
 5. E-mail autora prezentującego:
 6. Nr tel. autora prezentującego:

Streszczenie

 1. Wprowadzenie:
 2. Materiały i metody:
 3. Wyniki:
 4. Wnioski:

WYMAGANIA TECHNICZNE dot. przygotowania plakatu w formie elektronicznej

 • Forma wystąpienia: plakatowa
 • Forma prezentacji: elektroniczna (plakaty będą prezentowane na stronie internetowej wydarzenia), slajdy statyczne bez animacji, na jeden temat od 3 do 5 slajdów
 • Sposób przygotowania: Pliki PDF (ze względów technicznych wyłącznie pliki PDF)
 • Stosowane czcionki: wyłącznie standardowe czcionki Windows;
 • Zamieszczone zdjęcia i grafiki: wyłącznie format PDF, max. wielkość pliku do 16 MB
 • Format plików filmowych: brak możliwości wyświetlania materiałów wideo
 • Sposób przesłania: na e-mail: konarska@inspirecongress.pl
 • ZOBACZ SLAJD WZORCOWY – SESJA_PLAKATOWA_SLAJD_WZORCOWY – KLIKNIJ!

 

Zgłaszając pracę do sesji plakatowej na konferencję, Autor plakatu oświadcza, że: W związku z udziałem Autora w V Konferencji Naukowo- Szkoleniowej OCT w Okulistyce NOWE TERAPIE organizowanej przez InspireCongress w w terminie 30.09.- 01.10.2022r.  (dalej: „konferencja”), a także przedstawieniem przez Autora  w trakcie konferencji pracy w postaci elektronicznego plakatu  dotyczącego omawianego zagadnienia (dalej łącznie jako: „Plakat”), do którego to Plakatu Autorowi przysługuje pełnia praw autorskich, umożliwiająca przedstawienie Plakatu, Autor wyraża zgodę na rozpowszechnianie Plakatu przez InspireCongress do celów organizacji Konferencji, przedstawienia przez Autora plakatu oraz umożliwienia obejrzenia i zapoznania się z plakatem przez uczestników Konferencji.

 

TERMINY, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ

Konferencja odbywa się w terminie 30.09-01.10.2022r.

Termin zgłaszania przypadków: 31.07.2022r.

Termin przesyłania plakatów: 31.07.2022r.

DATA | MIEJSCE | ORGANIZATOR | OPŁATY

DATA I MIEJSCE

30.09 – 01.10.2022

HOLIDAY INN BYDGOSZCZ
ul. Grodzka 36, 85-109 Bydgoszcz

KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. n. med.  Jakub J. Kałużny

Prof. dr hab. n. med.  Bartłomiej J. Kałużny

 W konferencji potwierdziło udział grono wybitnych ekspertów:

prof. Ireneusz Grulkowski
prof. dr hab. inż. Robert Iskander
prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki
prof. Andrzej Kowalczyk
prof. dr hab. n. med. Maciej Krawczyński
prof. dr hab. n. med. Anna Machalińska
prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Mrugacz
prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
prof. dr hab.  n. med. Zofia Anna Nawrocka
prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki
prof. dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek
prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
prof. J. Sebag, USA
prof. Maciej Szkulmowski
prof. dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska
prof. Maciej Wojtkowski
dr hab. n. med. Joanna Brydak-Godowska
dr hab. n. med. Mariola Dorecka
dr hab. n. med. Anna Gotz-Więckowska
dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska
dr hab. n. med. Wojciech Hautz
dr hab. n. med. Ewa Kosior-Jarecka
dr hab. n. med.  Anna Matysik-Woźniak
dr hab. n. med. Anna Nowińska
dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska
dr hab. n. med. Lidia Puchalska-Niedbał
dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak
dr hab. n. med. Anna Święch
dr hab. n. med. Sławomir Teper
dr n. med. Izabella Karska-Basta
dr n. med. Jarosław Różycki

OPŁATY

 

I termin

(do 30.06.2022)

II termin

(od 1.07.2022 do 29.09.2022)

Na miejscu

(od 30.09 do 01.10.2022)

OPŁATA DLA LEKARZY 450 zł 500 zł 600zł
OPŁATA DLA REZYDENTÓW

250 zł

UDZIAŁ LEKARZA W KURSIE

100 zł

UDZIAŁ REZYDENTA W KURSIE

50 zł

 

ORGANIZATOR

PARTNER NAUKOWY
Katedra Badania Narządów Zmysłów Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Klinika Okulistyki i Optometrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

PARTNER ORGANIZACYJNY
Klinika Okulistyczna OFTALMIKA im. Prof. Józefa Kałużnego

WSPÓŁORGANIZATOR
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny


BIURO ORGANIZATORA

REKOMENDOWANE HOTELE

City Hotel Bydgoszcz

Adres: ul. 3 Maja 6, 85-016 Bydgoszcz

Tel: 52 325 25 00

Mailhotel@city-hotel.pl

Rezerwacje indywidualne w promocyjnych stawkach będą przyjmowane do 30.08.2022

Hasło dla oferty specjalnej to OCT 2022:

– pokój 1-os. 260,00 zł/dobę ze śniadaniem

– pokój 2-os. 320,00 zł/dobę ze śniadaniami

– miejsce parkingowe 40,00 zł/dobę/auto osobowe

Focus Hotel

Premium Pod Orłem

Adres: ul. Gdańska 14

85-006 Bydgoszcz

Tel: +48 44 333 33 33

Mail: cdr@focushotels.pl

– pokój 1-os.  ze śniadaniem: 300,00zł/doba
– pokój 2-os. ze śniadaniem: 350,00zł/doba

Hotel Campanile

Adres: ul. Jagiellońska 59

85-027 Bydgoszcz

Tel: +48 223 072 337

Na hasło OCT 2022 do 31.08.2022 obowiązują podane poniżej ceny:

– pokój 1-os. ze śniadaniem: 210,00 zł/brutto/doba

– pokój 2-os. ze śniadaniem: 255,00 zł/brutto/doba

Miejsce parkingowe w cenie 40,00 zł/brutto/doba

Przystań  Bydgoszcz

Adres: ul. Tamka 2

85-102 Bydgoszcz

Tel: +48 52 585-96-01

Hotel oferuje pulę pokoi dla uczestników konferencji na hasło „KONFERENCJA OCT

– pokój 1-os. 190,00 zł/dobę ze śniadaniem

– pokój 2-os. 250,00 zł/dobę ze śniadaniami

– miejsce parkingowe 30,00 zł/dobę/auto osobowe (wymagana wcześniejsza rezerwacja)

 

PATRONATY HONOROWE

PATRONATY MEDIALNE

 

 

 

Zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią Covid-19

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia od dnia 28 marca 2022 r. zniesiono obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych (nie dotyczy placówek leczniczych oraz aptek). Jeśli jednak macie Państwo obniżoną odporność lub mieszkacie z taką osobą, czy też macie kontakt z osobami podatnymi na ciężki przebieg COVID- 19 (ludzie starsi, z chorobami współistniejącymi) rekomendujemy noszenie maski podczas konferencji i utrzymywanie dystansu społecznego.

 

SPONSORZY | PARTNERZY KONFERENCJI

Międzynarodowe Centrum Badań Oka

Ośrodek naukowo-badawczy stworzony w celu rozwinięcia nowoczesnych technologii wspierających diagnostykę i terapię chorób oczu, pozwalających na szybsze wdrożenie nowych terapii. Współpracuje z najbardziej prestiżowymi ośrodkami okulistycznymi w Europie i Ameryce Północnej: Institute of Ophthalmology w University College London oraz Gavin Herbert Eye Institute na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine.

Główne założenia Centrum:

Profilaktyka i wczesna diagnostyka dążące do powstrzymania rozwoju chorób oczu.

Opracowywanie metod służących wprowadzaniu nowych terapii dla oczu.

Współpraca naukowców i biznesu w dziedzinie Eye Med Tech i medycyny precyzyjnej.

Zarejestruj się już dziś!

Przejdź do systemu rejestracji >

Nota prawna: tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499).

KONFERENCJA ROZPOCZNIE SIĘ ZA

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Biuro Organizacji Konferencji


ul. Sokolnicza 5 lok. 79
53-676 Wrocław

tel.: +48 (71) 780 90 52,
biuro@inspirecongress.pl
www.inspirecongress.pl 

Copyright © 2022 InspireCongress Sp. z o.o.