Program Konferencji

Program konferencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykład honorowy

See the invisible – the quest of imaging vitreous

J. Sebag, MD, FACS, FRCOphth, FARVO
Senior Research Scientist, Doheny Eye Institute, UCLA
Professor of Clinical Ophthalmology, Stein Eye Institute,
Geffen School of Medicine, UCLA
Founding Director, VMR Institute for Vitreous Macula Retina

A graduate of the Bronx High School of Science, Columbia, and Harvard, Dr. Sebag is considered a world-leading authority on vitreous (www.VMRinstitute.com).  At present, he is Senior research Scientost at the Doheny Eye Institute in Pasadena and Professor of Clinical Ophthalmology at UCLA in Los Angeles, California. As of 2022, Dr. Sebag has authored 248 academic publications and delivered an equal number of lectures on various aspects of vitreo-retinal health and disease. His Google Schoolar H-index = 53. A 1983-84 fellow of the John Simon Guggenheim Foundation and currently a fellow of the American College of Surgeons and the Royal College of Ophthalmologists (UK), Dr. Sebag has delivered 68 named and invited lectures throughout the world, including the 2019 Inaugural Robert Machemer Keynote lecture to the European Society of Ophthalmology [www.VMRinstitute.com/video-library/]. He has also recorded 2 lectures for the Henry Stewart Talks, based in England. In 2005, Dr. Sebag was inducted as a member of the venerable and prestigious American Ophthalmological Society, chairing the program committee in 2016. In 2010, Dr. Sebag was selected as a Fellow of ARVO, the world’s premier eye research organization. He has received more than 2 dozen awards from national and international organizations, including the American Academy of Ophthalmology who accorded Dr. Sebag the Senior Career Achievement Award in 2018. Dedicated to advancing our understanding and management of vitreous, Dr. Sebag has conducted research in this area since 1978 and recently published a 925-page book addressing the role of vitreous in health & disease that has had 173,000 downloads to date:  https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4939-1086-1 

Program ramowy

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

PIĄTEK, 30.09.2022 SOBOTA, 01.10.2022

11:00 – 11:45

SESJA I 

Otwarcie konferencji

Wykład wprowadzający

9:00-10:00

SESJA VI

OCT w diagnostyce i leczeniu Centralnej Surowiczej Chorioretinopatii

11:45 – 12:00

PRZERWA KAWOWA

10:00-10:15

PRZERWA KAWOWA

12:00 – 13:00

SESJA II

OCT w obrazowaniu przedniego odcinka

10:15 – 11:30

SESJA VII

OCT w diagnostyce i leczeniu AMD, DME oraz innych chorób plamki

13:00 – 13:15

PRZERWA KAWOWA

11:30 – 11:45

PRZERWA KAWOWA

13:15 – 14:25

SESJA III

OCT w jaskrze

11:45-13:00

SESJA VIII

OCT w onkologii okulistycznej oraz okulistyce dziecięcej. Varia

14:25 – 15:05

LUNCH

13:00 – 13:15

PRZERWA KAWOWA

15:05 – 16:25

SESJA IV

Nowe terapie chorób plamki. OCT w chirurgii plamki

13:15 – 14:30

SESJA IX

Przypadki kliniczne

16:25 – 16:40

PRZERWA KAWOWA

14:30 – 15:30

LUNCH

16:40 – 18:15

SESJA V

Postępy naukowe w zakresie wykorzystania OCT
w diagnostyce okulistycznej

 

 

Program kursów

PROGRAM KURSÓW

KURS 1

„Zastrzyk wiedzy” czyli praktyczny kurs iniekcji doszklistkowych

HARMONOGRAM KURSU:

1. Prezentacja i omówienie zakresu niezbędnego instrumentarium dla wykonania iniekcji
doszklistkowej;
2. Ćwiczenie techniki bezpiecznego nabierania leku do strzykawki dla wykonania iniekcji
doszklistkowej;
3. Praktyczne wykorzystanie specjalistycznych obłożeń jednorazowych do wykonania
zabiegu iniekcji doszklistkowych;
4. Praktyczne ćwiczenie wykonania iniekcji doszklistkowej z uwzględnieniem miejsca
wkłucia, kąta pochylenia osi strzykawki oraz zabezpieczenia miejsca wkłucia pod kątem
możliwości wystąpienia infekcji wtórnej;
5. Prezentacja dostępnych sposobów zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta poprzez
wykorzystanie stanowisk ze sterylną strefą strumienia powietrza laminarnego (stolików
Operio Mobile);
6. Omówienie głównych założeń dla ustawieni a wyposażenia pokoju zabiegowego oraz ruchu
pacjentów i personelu medycznego w trakcie realizacji zabiegów injekcji doszklistkowych.

Program pozamerytoryczny

PROGRAM POZAMERYTORYCZNY

 

W PRZYGOTOWANIU

Biuro Organizacji Konferencji


ul. Sokolnicza 5 lok. 79
53-676 Wrocław

tel.: +48 (71) 780 90 52,
biuro@inspirecongress.pl
www.inspirecongress.pl 

Copyright © 2022 InspireCongress Sp. z o.o.